Cây lau nhà bằng nhựa đặt khuôn

ID sản phẩm: 20414

Lượt truy cập: 6

Công ty: Green Vitality Industry Co., Ltd

Từ khóa: lau khuôn   /   máy tính bảng lau khuôn   /   khuôn xô khuôn

Thắc mắc    Yêu thích

Năm ưu điểm của sản phẩm

  • Từ thiết kế một phần đến sản phẩm cuối cùng
  • Nguyên mẫu khuôn, khuôn và ép phun có sẵn
  • Xử lý bề mặt mịn
  • Mẫu có sẵn
  • Giao hàng nhanh chóng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thắc mắc