Á hậu abs nhựa xô khuôn

ID sản phẩm: 20420

Lượt truy cập: 12

Công ty: Green Vitality Industry Co., Ltd

Từ khóa: khuôn xô nhựa   /   khuôn nhựa   /   khuôn container

Thắc mắc    Yêu thích

Năm ưu điểm của sản phẩm

  • OEM khuôn ép nhựa và khuôn
  • Nguyên mẫu khuôn, khuôn và ép phun có sẵn
  • Xử lý bề mặt mịn
  • Mẫu có sẵn
  • Giao hàng đúng hẹn

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thắc mắc