Các bộ phận điện tử phun kép

ID sản phẩm: 20417

Lượt truy cập: 17

Công ty: Green Vitality Industry Co., Ltd

Từ khóa: Khuôn nhựa 2K   /   Trên bộ phận đúc   /   Hai phần tiêm màu

Thắc mắc    Yêu thích

Năm ưu điểm của sản phẩm

  • Được đúc như một lắp ráp, hiệu quả chi phí
  • Giảm chi phí vận hành, lắp ráp và lao động thứ cấp;
  • Cải thiện phần sức mạnh và cấu trúc
  • Cung cấp cho chúng tôi PANTON # và chúng tôi sẽ phù hợp với màu sắc
  • Giao hàng đúng hẹn

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thắc mắc