• Thành công T1 cho các bộ phận điện tử mới

  Thành công T1 cho các bộ phận điện tử mới

  Vào phần hai tháng Bảy, chúng tôi có hai lỗ bốn... các mảnh ghép điện tử đúc cho thử nghiệm T1. Cả hai cái khuôn nhựa này là của một khách hàng Trung Quốc, chuyên về sản phẩm điện tử cho các máy ch...

  2019-07-30   8

 • Một dự án khuôn mẫu mới của phần ô tô sẽ được khởi động.

  Một dự án khuôn mẫu mới của phần ô tô sẽ được khởi động.

  Với quy trình tốt của dự án đầu tiên cho một bể nhựa vào tháng Tư, khách hàng người Đức của chúng tôi đã xác nhận một dự án khuôn ép nhựa khác cho chúng tôi và nó sẽ được khởi động vào thán...

  2019-07-23   6

<< 1 >>