Khuôn ép nhựa có tay cầm và nắp

ID sản phẩm: 17671

Lượt truy cập: 15

Công ty: Green Vitality Industry Co., Ltd

Từ khóa: Khuôn nhựa   /   Khuôn ép nhựa   /   Xô nhựa

Thắc mắc    Yêu thích

Năm ưu điểm của sản phẩm

  • Khuôn khoang đơn
  • Nguyên mẫu khuôn, khuôn và ép phun có sẵn
  • Xử lý bề mặt mịn
  • Màu sắc khác nhau có sẵn
  • Giao hàng nhanh chóng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thắc mắc