Khuôn ép nhựa cho hộp lưu trữ nhựa

ID sản phẩm: 17645

Lượt truy cập: 7

Công ty: Green Vitality Industry Co., Ltd

Từ khóa: Hộp lưu trữ nhựa   /   Khuôn ép nhựa   /   Khuôn nhựa

Thắc mắc    Yêu thích

Năm ưu điểm của sản phẩm

  • Khuôn khoang đơn
  • Nguyên mẫu khuôn, khuôn và ép phun có sẵn
  • Có sẵn nắp hộp
  • PP
  • Giao hàng nhanh chóng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thắc mắc