Thành công T1 cho các bộ phận điện tử mới

2019-07-30 10:47:01 8

Vào phần hai tháng Bảy, chúng tôi có hai lỗ bốn... các mảnh ghép điện tử đúc cho thử nghiệm T1.   Cả hai cái khuôn nhựa này là của một khách hàng Trung Quốc, chuyên về sản phẩm điện tử cho các máy chủ vệ tinh.

Hai phần là mẫu hộp nhựa cho máy thu vệ tinh điện tử, chúng tôi cũng sẽ sản xuất cho chúng, sau khi lắp ráp với các bộ phận điện tử khác, chúng sẽ xuất khẩu tới Mỹ, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc và vân vân.

Bộ T1 đang hoàn thành, kỹ sư của chúng tôi đã làm báo cáo áp dụng cho cả các bộ phận và cột.Chúng tôi sẽ xem khách hàng của chúng tôi cung cấp gì.và cải thiện tất cả các điểm trước thử thách tiếp theo.
Cám ơn khách hàng đã chọn chúng tôi.   Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp van in chất dẻo chất lượng cao và khuôn cho khách hàng khắp thế giới.